top of page
Nieopowiedziane historie - plakat.jpg
Nieopowiedziane historie - plakat.jpg
Nieopowiedziane historie - plakat.jpg

Nieopowiedziane historie

"Nieopowiedziane historie" to projekt artystyczno-historyczny opowiadający trudną historię mieszkańców gminy Morąg (Warmii).

Bohaterami projektu są dziś osoby starsze, które dzielą się wspomnieniami swoimi, swoich bliskich i przyjaciół, z czasów dzieciństwa, z czasów wojny i powojennych. Opowiedziane historie rysują historię ucieczki, utraty domu, przesiedlenia. Pokazują trudna historia regionu; napływu polskiej ludności na skutek przesiedleń, mniejszości ukraińskiej z "Akcji Wisła" i mniejszości niemieckiej, która nie miała dokąd uciec.​ Losy mieszkańców Morąga, to historia budowania nowego powojennego życia. 

"Untold Stories" is an artistic and historical project telling the difficult history of the inhabitants of the Morąg commune (Warmia). ​ Today, the heroes of the project are older people who share their own memories, those of their relatives and friends, from childhood, war and post-war times. The stories told tell a story of escape, loss of home, and displacement. They show the difficult history of the region; the influx of Polish people due to resettlements, the Ukrainian minority from "Action Vistula" and the German minority who had nowhere to escape. ​ The fate of the inhabitants of Morąg is the story of building a new post-war life.

Galeria nieopowiedzianych historii

bottom of page